Utwardzacze

UTWARDZACZ A DO WYROBÓW FTALOWYCH KARBAMIDOWYCH poprawia szybkość schnięcia, połysk, twardość oraz odporność na zarysowania farb ftalowo karbamidowych.

  • 0,2 L
  • 1 L

UTWARDZACZ  DO WYROBÓW AKRYLOWYCH 2+1 stosowany jest do utwardzania wyrobów akrylowych.

  • 0,4 L
  • 2,5 L

UTWARDZACZ DO PODKŁADU EPOKSYDOWEGO stosowany jest do utwardzania podkładu epoksydowego 4+1 HS

  • 0,2 L

UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO stosowany jest do utwardzania podkładu akrylowego 5:1

  • 0,15 L

UTWARDZACZ DO PODKŁADU EPOKSYDOWEGO 1:1 stosowany jest do utwardzania podkładu epoksydowego 1:1

  • 0,8 L